Aktualności 16

2019.08.07

Rozeznanie cenowe - Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Gminie Czernichów

2019.06.19

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH

2019.03.12

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029”

2019.01.16

Ankieta na potrzeby opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Czernichów

2019.01.02

ROZEZNANIE CENOWE - Materiały biurowe 2019

2018.11.09

INFORMACJA O TERMINIE WYPŁAT

2018.10.23

Wyniki zapytnaia ofertowego dotyczące Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernichów

2018.10.08

Informacja dla rodziców, którzy świadczenie wychowawcze 500+ w okresach świadczeniowych 2016/2017 i 2017/2018 na drugie dziecko otrzymali do dnia ukończenia 18 roku życia przez pierwsze dziecko w rodzinie.

2018.09.28

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018.07.19

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2018.07.02

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2018.07.02

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2018.06.29

Rozeznanie cenowe - schronienie dla osoby bezdomnej

2018.06.19

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2018.06.19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2018.06.08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2018.03.21

Akcja ,,Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym'

2018.02.14

INFORMACJA URZĘDU DS. KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH DOTYCZĄCA POMOCY

2018.02.13

ROZEZNANIE CENOWE - Materiały biurowe 2018

2018.02.09

OGŁOSZENIE O NABORZE PSYCHOLOGA DO PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO

2017.07.27

Nowe zasady/zmiany, które obowiązują przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

2017.07.25

Informacja o możliwości składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 sierpnia 2017r.

2017.07.17

Harmonogram wypłat świadczeń pomocy społecznej

2017.04.06

Ogłoszenie o naborze realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2017.03.17

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

2017.03.08

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2017.03.08

Informacja dla kombatantów

2017.02.21

Rozeznanie cenowe na materiały biurowe

2017.02.07

Rozeznanie cenowe na zajęcia w ramach projektu

2017.02.02

Zmiana kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego

2016.12.15

Rozeznanie cenowe na zajęcia w ramach projektu

2016.06.06

Ogłoszenie Kierownika GOPS w sprawie naboru na stanowisko: pracownik socjalny

2016.05.04

Program 500+ realizacja

2016.04.26

Informacja - Wnioski na świadczenie wychowawcze

2016.04.20

Informacja - Wnioski na świadczenie wychowawcze

2016.04.08

Rozeznanie cenowe w ramach projektu "Razem w lepszą przyszłość"

2016.03.25

Informacja o akcji DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM

2016.03.22

Wynik naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych

2016.03.08

Rozeznanie cenowe-zakup materiałów biurowych

2016.03.04

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych

2016.03.04

Informacja dotycząca programu Aktywny Samorząd

2016.02.29

Ogłoszenie - zakup sprzętu komputerowego i mebli biurowych

2016.02.17

Informacja dla Kombatantów

2016.01.12

Informujemy, że został zakończony nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

2015.12.15

Ogłoszenie Kierownika GOPS w sprawie naboru na stanowisko: Pracownik socjalny

2014.12.30

Ogłoszenie Kierownika GOPS w sprawie planowanego zatrudnienia asystenta rodziny

2014.08.12

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY IV


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl