Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 17

Grudzień 2011

W dniu 09.12.2011 zakończyły się zajęcia w ramach "Indywidualnej terapii psychologicznej". W miesiącu grudniu miało miejsce także oficjalne zakończenie projektu, na którym Wójt Gminy Czernichów wręczył uczestnikom dyplomy uczestnictwa w projekcie sytemowym "Aktywna integracja w Gminie Czernichów".

Końcem miesiąca odbyło się posiedzenie zespołu projektowego.

Listopad 2011

Z dniem 23.11.2011 zakończyły się zajęcia w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych – poziom rozszerzony”.

Na konto projektowe wpłynęła ostatnia transza dofinansowania przeznaczona na realizację zadań określonych w przyjętym projekcie. Wysokość ostatniej transzy wynosi: 22 785,31 zł.

Podkoniec miesiąca odbyło się posiedzienie zespołu projektowego, na którym pracownicy socjalni zaprezentowali aktualną sytuację i planowane założenia kontraktów socjalnych.

Październik 2011

W miesiącu październiku według przygotowanego harmonogramu odbyły się pierwsze zajęcia w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” - poziom rozszerzony.

 

Data/godzina

Tematyka zajęć

Typ zajęć

21.10.2011r

13:00-17:30

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych- program rozszerzony”

grupowe

09.11.2011r

13:00-17:30

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych- program rozszerzony”

grupowe

17.11.2011r

13:00-17:30

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych- program rozszerzony”

grupowe

23.11.2011r

13:00-17:30

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych- program rozszerzony”

grupowe

 

W miesiącu październiku, odbyło się także posiedzenie zespołu projektowego, w trakcie którego pracownicy socjalni zaprezentowali aktualną sytuację i planowane założenia kontraktów socjalnych.

Wrzesień 2011

W miesiącu  wrześniu zgodnie z przedłożonymi harmonogramami zakończyły się kursy:

1.      „Opiekun osób starszych i dzieci” - 02.09.2011r

2.      „Podstawy księgowości z zastosowaniem komputera” - 03.09.2011

3.      „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” - 27.09.2011

W miesiącu wrześniu odbyło się posiedzenie zespołu projektowego, na którym przedstawione zostały członkom zespołu dotychczas osiągnięte rezultaty w projekcie.

Sierpień 2011

W miesiącu sierpniu zgodnie z przedłożonymi harmonogramami w dalszym ciągu realizowane są kursy:

  1. Opiekun osób starszych i dzieci” – planowane zakończenie 02.09.2011r

  2. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” – planowane zakończenie 27.09.2011r.

W dniu 26.08.2011 zakończono realizację kursu „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu”.

Ponadto, na konto projektowe wpłynęły kolejne transze przeznaczone na realizację zadań określonych w realizowanym projekcie. Łączna wysokość transz wyniosła:
30 000,00 zł

W miesiącu sierpniu odbyło się posiedzenie zespołu projektowego w trakcie którego pracownicy socjalni zaprezentowali aktualną sytuację i planowane założenia kontraktów socjalnych.

Lipiec 2011

W miesiącu lipcu rozpoczęły się kursy w ramach projektu realizowanego przez GOPS Czernichów. W tym roku przeprowadzone zostaną takie kursy jak:

Kurs rozpoczął się 18.07.2011 a zakończy 09.09.2011

Kurs rozpoczął się 26.07.2011 a zakończy się 02.09.2011

Kurs rozpoczął się 25.07.2011 a zakończy się 26.08.2011

W miesiącu lipcu dokonano wyboru firmy, która zajmie się przeprowadzeniem kursów w ramach realizowaniego przez GOPS Czernichów projektu systemwego, wybrano:

  1. ZDZ Żywiec
  2. Agencja informacyjno - edukacyjna "VACAT" 

Czerwiec 2011

  W miesiącu czerwcu miało miejsce posiedzenie komisji projektowej oraz zostały przygotowane i rozesłane zapytania ofertowe do firm zajmujących się organiazacją i przeprowadzaniem kursów.

  W dniu 22.06.2011 zakończyły się zajęcia grupowe w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz treningu z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i ubezpieczeń społecznych”. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie kursów w ramach, których uczestnicy podniosą lub nabędą nowych kwalifikacji.

  W miesiącu czerwcu odbyły się pierwsze zajęcia, były to indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz indywidualne konsultacje psychologiczne. Kolejne formy wsparcia według przygotowanego harmonogramu odbędą się kolejno: 09.06; 14.06; 15.06; 21.06 oraz 22.06, będzie to Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz trening z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i ubezpieczeń społecznych.


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl