Rozeznania cenowe w ramach projektu 17

Czernichów, 20.11.2013


ROSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA CENOWEGO Z DN. 06.11.2013r.


Realizacją usługi zajmie się:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PoliMed" Spółka z o.o.
ul. Wielka Puszcza 23
43-353 Porąbka

 

Czernichów, 06.11.2013

 

ROZEZNANIA CENOWEGO Z DN. 06.11.2013r.

GOPS.KK.SM.2511.5.1.13

I. Przedmiot rozeznania:

Przedmiot zamówienia usługi w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

a) Przeprowadzenie badań profilaktycznych w ramach medycyny pracy dla nie więcej niż 9 osób.

w tym dla zawodów:

1. Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci – 5 osób,

2. Spawacz metodą MAG – 1 osoba,

3. Kucharz małej gastronomi z elementami cateringu – 1 osoba,

4. Księgowość wspomagana komputerowo – 2 osoby.

II. Termin realizacji: listopad – grudzień 2013r.

III. Termin składania ofert upływa: w terminie do 15.11.2013r (do godziny 15.30)

Oferty proszę składać pocztą elektroniczną na adres: czernichow104@wp.pl;

 

Z poważaniem,
Szlagor Maciej
Koordynator Projektu
GOPS Czernichów

 


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl