Kontakt 20

GOPS Czernichów - Siedziba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Czernichów

ul. Strażacka 6/7
34-311 Czernichów
woj. śląskie

tel.: 33 866 13 38,
fax: 33 866 13 38,

Sekretariat: 
sekretariat@gops.czernichow.com.pl,

Anna Zawada - kierownik
kierownik@gops.czernichow.com.pl,

Beata Fajkisz-Solecka - główny księgowy
ksiegowa@gops.czernichow.com.pl,

Ewa Zagórska -samodzielny referent ds. księgowości oraz administracji
ksiegowosc1@gops.czernichow.com.pl, 

Monika Polak - referent ds. administracyjno-ksiegowych
ksiegowosc2@gops.czernichow.com.pl,

Janina Barabasz - starszy pracownik socjalny
gops.ps-cz@gops.czernichow.com.pl,

Agnieszka Goliasz - starszy specjalista pracy socjalnej

Przeodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Iwona Cembala - starszy pracownik socjalny w zastepstwie Marta Grajcarek - pracownik socjany
gops.ps-mb@gops.czernichow.com.pl

Kamila Przewodowska - pracownik socjalny w zastepstwie Agnieszka Klimczak - pracownik socjany
gops.ps-mz@gops.czernichow.com.pl

Monika Buratowska - główny administrator ds. świadczeń rodzinnych 
sw.rodzinne@gops.czernichow.com.pl,

Bąk Jolanta - refernet ds. funduszu alimentacyjnego w zastępstwie Anna Kliś-Kania
sekretariat@gops.czernichow.com.pl

Natalia Harat - referent ds. Świadczeń wychowawczych w zastępstwie Patrycja Dybała
500plus@gops.czernichow.com.pl

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Treść pytania:

- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl