Witamy 34

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów został powołany Uchwałą NrXIII/55/90 Gminnej Rady Narodowej w Czernichowie z dnia 3 kwietnia 1990 roku, utworzony Zarządzeniem nr 3/90 Naczelnika Gminy Czernichów z dnia 2 maja 1990 roku .

Jest jednostką ogranizacyjną:

gminy Czernichów,

powiat żywiecki,

województwo śląskie.

Gmina Czernichów położona jest w rejonie makroregionie Beskidu Zachodniego zwanego Beskidem Małym.

Powierzchnia 56,26 km2, 

Stan ludności na dzień 31.12.2010: 6 518 

W skład Gminy wchodzą cztery sołectwa, w których ludność przedstawia się następująco:

Czernichów: 1 113 

Tresna: 719 

Międzybrodzie Żywieckie: 1 465  

Międzybrodzie Bialskie: 3 221


BIP
Strona Biuletyn Informacji Publicznej


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl