Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 52

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE W GMINIE CZERNICHÓW

 

Działając na podstawie  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zmianami), Rada Gminy Czernichów uchwaliła  „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów na lata 2014-2016”  (załącznik nr 1) oraz uchwałę regulują tryb  i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (załącznik nr 2). Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów (załącznik nr 3) powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Czernichów w składzie:

 

 1. Przewodniczący: Agnieszka Goliasz –  starszy specjalista pracy socjalnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 2. Zastępca Przewodniczącego: Krystyna Łoboda -  sekretarz   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
 3. Sekretarz: Sabina Stwora – pedagog szkolny
 4. Członek: Ewa Płonka - kurator zawodowy,
 5. Członek:  Barbara Mreńca – pielęgniarka w środowisku wychowania i nauczania,
 6. Członek: Paweł Oleksiak – policjant, Komisariat Policji w Gilowicach,
 7. Członek: Ks. Janusz KucielProboszcz parafii w Międzybrodziu Żywieckim.

Siedziba:

34-311 Czernichów, ul Strażacka 6/7.

Kontakt:

Agnieszka Goliasz

Tel/fax (33) 866 13 38 

Wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego (załącznik nr 4)

 

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez zespół.

 

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

 

Zespół ma za zadanie w szczególności.:

 

Adresatami działań podejmowanych
przez zespół interdyscyplinarny są w szczególności.:

 

 

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

 

 

Załączniki:

 1. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów na lata 2017-2019”
 2. Uchwała regulująca tryb  i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów
 4. Wniosek o zwołanie zespołu interdyscyplinarnego

 

 

 


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl