Terminy wypłat świadczeń 91

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018r.

 

 

 

Wypłata I

 

Wypłata II

 

Wypłata III

 

Wypłata PZOL

 

STYCZEŃ

 

10 (środa)

 

19 (piątek)

 

31 (środa)

 

18 (czwartek)

 

LUTY

 

12 (poniedziałek)

 

20 (wtorek)

 

28 (środa)

 

16 (piątek)

 

MARZEC

 

12 (poniedziałek)

 

20 (wtorek)

 

30 (piątek)

 

16 (piątek)

 

KWIECIEŃ

 

10 (wtorek)

 

20 (piątek)

 

30 (poniedziałek)

 

18 (środa)

 

MAJ

 

10 (czwartek)

 

18 (piątek)

 

30 (środa)

 

18 (piątek)

 

CZERWIEC

 

11 (poniedziałek)

 

20 (środa)

 

29 (piątek)

 

18 (poniedziałek)

 

LIPIEC

 

10 (wtorek)

 

20 (piątek)

 

31 (wtorek)

 

18 (środa)

 

SIERPIEŃ

 

10 (piątek)

 

20 (poniedziałek)

 

31 (piątek)

 

17 (piątek)

 

WRZESIEŃ

 

10 (poniedziałek)

 

20 (czwartek)

 

28 (piątek)

 

18 (wtorek)

 

PAŹDZIERNIK

 

10 (środa)

 

19 (piątek)

 

31 (środa)

 

18 (czerwiec)

 

LISTOPAD

 

12 (poniedziałek)

 

20 (wtorek)

 

30 (piątek)

 

16 (piątek)

 

GRUDZIEŃ

 

10 (poniedziałek)

 

20 (czwartek)

 

31 (poniedziałek)

 

 

18 (wtorek)

 

 

*W przypadku nie podjęcia świadczenia w wyznaczonym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w kolejnym terminie wypłat zamieszczonym na tablicy ogłoszeń GOPS Czernichów. W przypadku nie podjęcia świadczenia w terminie 20.12.2018r. świadczenie zostanie wypłacone w ostatni dzień roboczy 2018 roku.


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl