PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że od 1 sierpnia 2019 rbędą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

 

czytaj dalej …