Podziękowania dla PCK Żywiec Oddział w Czernichowie

Podziękowanie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów

Składa najserdeczniejsze podziękowania

Dla PCK Żywiec Oddział w Czernichowie

za

życzliwą i owocną współpracę podczas wspólnych działań przy organizowaniu akcji na Dzień Dziecka „Torebki Szczęścia” dla dzieci z rodzin objętych pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów

Z wyrazami wdzięczności

Czernichów, 30 czerwca 2021r.

Plik Pobrania
doc Dla PCK Żywiec 400