DODATEK ELEKTRYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że od 01.12.2022r. do 01.02.2023 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek będzie przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., lub po tym dniu w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy.

Plik Pobrania
odt RODO dodatek elektryczny 184
pdf WZÓR WNIOSKU 190