DODATEK WĘGLOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, iż można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w siedzibie ośrodka oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePuap).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu: 33 866 13 38.