INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAGROŻENIA HANDLEM LUDŹMI

Szanowni Państwo,

stosownie do otrzymanego pisma Pani Katarzyny Klimiuk – Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, znak: DPS-II.4110.1.5.2022.AM z 18 maja 2022 r., uprzejmie przekazuję informację Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK). Dołączone linki umożliwiają samodzielne umieszczenie informacji na stronie internetowej. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA: