Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 PLUS

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 PLUS

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową w formie paczki żywnościowej oznaczającej zestaw minimum kilku (tj. co najmniej trzech) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez Instytucję Zarządzającą (tj. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) dla całego Podprogramu 2021 PLUS:

Lp.Nazwa artykułu spożywczegoIlość artykułu spożywczego na osobę (kg/l)
1.Powidła śliwkowe0,3
2.Makaron jajeczny świderki2
3.Mleko UHT2
4.Szynka wieprzowa mielona0,9
5.Cukier biały2
6.Olej rzepakowy2

Suma9,2


KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY (KWALIFIKOWALNOŚĆ):

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2021 PLUS muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%): – zgodnie z Wytycznymi IZ:

– 1 707,20 PLN dla osoby samotnej,

– 1 320,00 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów do otrzymania pomocy w ramach Programu zakwalifikował 195 osób w tym 6 obywateli Ukrainy.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do:

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW,

ul. Strażacka 6/734-311 Czernichów,  w celu ustalenia uprawnień i wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka

tel. (33) 866-13-38.