NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ Z PROGRAMU PO PŻ 2014-2020, PODPRROGRAM 2021

Od dnia 1 stycznia 2022r. obowiązują nowe Wytyczne w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :

  • 1707,20 PLN dla osobysamotnie gospodarującej;
  • 1320,00 PLN  dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do:

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW,

ul. Strażacka 6/734-311Czernichów,  w celu ustalenia uprawnień i wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka

tel. (33) 866-13-38