Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów planuje przystąpienie do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 i Podprogram 2024.

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

1823,60 zł na osobę – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1410 zł na osobę – w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do:

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW,

ul. Strażacka 6/734-311 Czernichów,  w celu ustalenia uprawnień i wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka

tel. (33) 866-13-38.