Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych i samotnych został przygotowany na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. 

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r. Ma on  na celu pomóc Seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.


W ramach Programu zostanie uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom.
Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów. Infolinia przekieruje potrzeby Seniora do ośrodka pomocy społecznej. Następnie ośrodek pomocy społecznej będzie w kontakcie z Seniorem i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł pomóc. Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Seniorem.