NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ Z PROGRAMU PO PŻ 2014-2020

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
  •  1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej  (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do:

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW, 

ul. Strażacka 6/7, 34-311Czernichów,  w celu ustalenia uprawnień i wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka

Tel. (33) 866-13-38