DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r. w siedzibie GOPS Czernichów.

Plik Pobrania
doc wzór wniosku inne źródła 347
pdf RODO 217