Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023r.

Od dnia 15 maja 2023r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022- Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do:

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW,

ul. Strażacka 6/734-311 Czernichów,  w celu ustalenia uprawnień i wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka

tel. (33) 866-13-38.