Oferta pracy w GOPS Czernichów – stanowisko główny księgowy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.

  1. Praca w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów, 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7. Stanowisko usytuowane na pierwszym piętrze. Brak windy.
  2. Wymiar zatrudnienia – 1/4 etatu. Praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, powyżej 1 godziny na dobę. Praca z przewagą wysiłku umysłowego.
  3. Z kandydatem, który wygra konkurs, będzie podpisana umowa na czas określony –  3 miesięcy, z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (dotyczy osób, które wcześniej nie pracowały na stanowisku urzędniczym w administracji). Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów” należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku, do godziny 15.30, – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów, 34-311 Czernichów, ul Strażacka 6/7 lub pocztą – na adres j.w.

Konkurs zakończony dn. 03.08.2020r.

Szczegółowe informacje dostępne w dziale „Znajdź Pracę” lub poniżej w załączonych plikach.